Det är Dagens Medicin som tagit del av rapporten som är författad av två sakkunniga experter, Detlev Ganten i Berlin och Martin Björck i Uppsala.

Rapporten ska ligga till grund för den bedömning som Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, ska göra senare i år.

Bland annat har den vetenskapliga artikel gällande en eritreansk man som publicerades i tidskriften Lancet 2011 granskats. Experterna anser enligt Dagens Medicin att de komplikationer som uppstod, bland annat förlamning av stämbanden, blodpropp i en lungven och återkommande infektioner, tonas ner i arbetet.

Detlev Ganten och Martin Björck menar också att begreppet »compassionate use« inte var applicerbart i fallet med den eritreanske patienten eftersom det inte handlade om en akut nödsituation.

De anser också att ytterligare fyra arbeten som berör de transplantationer som utfördes vid Karolinska universitetssjukhuset är att betrakta som vetenskaplig oredlighet, eftersom de förskönar resultaten av ingreppen.

Experterna bedömer också att transplantationerna tydligt handlade om forskning och inte om sjukvård.

Ett arbete, en översiktsartikel, anses inte utgöra vetenskaplig oredlighet.

Innan Expertgruppen för oredlighet i forskning ger sitt utlåtande har medförfattarna till artiklarna möjlighet att kommentera rapporten. Slutgiltigt beslut om oredlighet fattas därefter av Karolinska institutets rektor.

Expertgruppen vid Centrala etikprövningsnämnden har tidigare anlitat Dag Lundberg, professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet, som sakkunnig att granska en annan av Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar som publicerades i tidskriften Respiration, vilket Läkartidningen berättade om i mars i år.

Dag Lundberg kom i sin granskning av artikeln, som beskrev behandling av en patient med ARDS, fram till att mycket talade för oredlighet och att det även där rörde sig om forskning snarare än sjukvård. Expertgruppen har ännu inte lämnat något utlåtande i det fallet.

Läs också:

Macchiarini-artikel får hård kritik