Sveriges läkarförbund student yrkade på att Läkarförbundet ska arbeta för att svenska läkarprogram inför så kallade MD-PhD och MD-MBA program – kombinationsprogram som bland annat finns i Kanada och USA. Förutom läkarutbildningen, innehåller de även en forskarutbildning respektive utbildning i ledarskap och företagsekonomi.

– Under förra fullmäktige röstade man igenom en motion om att läkarstudenter ska kunna påbörja en forskarutbildning tidigare. Men i verksamhetsberättelsen tycker vi att det är brist på konkreta exempel. Så nu kommer vi med egna konkreta förslag, sa Hanna Nilsson från SLF Student.

Läkarförbundet höll med om att det är bra om läkarstudenter tidigt förbereds för ett framtida chefskap och ansåg att förbundet redan arbetar för att fler läkare ska forska under studietiden.

Efter att yrkandet omformulerats till att Läkarförbundet ska verka för att läkarstudenter ska kunna påbörja standardiserade kombinationsprogram, där läkarprogrammet kombineras med formella utbildningar inom ledarskap eller forskning, bifölls det av fullmäktige.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren gav även SLF Student ett särskilt pris för motionen med motiveringen att den fått förbundsstyrelsen att tänka nytt.

– Vi tycker det är väldigt roligt att vi fick igenom vår att-sats. Och för de motioner som vi inte fick igenom – vi kommer igen nästa år, sa Alexander Tejera, ordförande SLF Student.

SLF Student fick även bifall på en motion om att Läkarförbundet ska verka för att synliggöra behovet av en långsiktigt hållbar strategi för kompetensförsörjning av lärare på Sveriges läkarprogram.

– Handledningen och lärarna är en absolut central del i en hög utbildningskvalitet. Det är viktigt att det finns en strategi för hur vi säkerställer kompetensen hos lärare, sa André Hermansson från SLF Student.