Inom Stockholms läns landsting finns över 30 vardval. Så sent som i förra veckan stoppades införandet av ytterligare ett, inom reumatologi, efter att en majoritet av ledamöterna i landstingsfullmäktige röstat emot förslaget. 

I Dagens Nyheter aviserar nu sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) en översyn av vårdvalen. Det handlar bland annat om att se över kostnaderna:

– Det är på ett fåtal vårdvalsområden som vi sett en ovanlig kostnadsutveckling där vården inte grundats på behov utan efterfrågan, och där har vi infört remisstvång, säger hon till tidningen.

Även ersättningsmodellen ska ses över. Enligt Dagens Nyheter ska det också bli möjligt att göra såväl AT som ST inom vårdval, och där ska också kunna bedrivas forskning.

Just vårdvalets effekt på forskning och utbildning är något som debatterats flitigt. I mars skrev exempelvis tre professorer i reumatologi, öron-näsa-hals-sjukvård respektive hudsjukdomar en debattartikel i Svenska Dagbladet där de pekade på svårigheterna att bedriva utbildning och forskning inom vårdvalet. De lyfte särskilt fram öron-näsa-halssjukvården, där vårdvalsreformen enligt skribenterna fått konsekvensen att öron-näsa-halskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset underkänts som utbildningsklinik eftersom där saknas patienter med sjukdomar som de blivande specialisterna måste kunna behandla.

Att begränsa antalet vårdval i Stockholm tycks dock inte vara aktuellt. Enligt Dagens Nyheter väntas beslut om fler vårdval redan före midsommar.

– Jag tycker att vårdvalen är ett otroligt bra sätt att ge patienten vård utanför akutsjukhusen, säger Anna Starbrink.