Enligt pressmeddelandet röstade en majoritet av ledamöterna i landstingsfullmäktige på onsdagen för att stoppa vårdvalet. Ett beslut som Reumatikerförbundet välkomnar.

– Få politiska förslag påverkar tillgången till reumatologisk vård i hela landet som vårdval reumatologi skulle göra om det infördes i Stockholms län, säger Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet i pressmeddelandet.

– När vi jämförde med andra vårdval såg vi att specialistläkarna i högre omfattning flyttade till Stockholm, med följden att vården blev ännu mer ojämlik i landet, fortsätter hon. 

Även Svensk reumatologisk förening har tidigare riktat stark kritik mot planerna på att införa vårdval inom reumatologi. Föreningen pekar bland annat på att en splittring av den reumatologiska vården skulle försämra möjligheterna till forskning och påverka den framtida kompetensförsörjningen negativt.