Totalt omsatte de tio största vård- och omsorgsbolagen 68 miljarder kronor förra året. Deras sammanlagda rörelseresultat uppgick till 4,3 miljarder kronor – 750 miljoner mer än året innan.

Mats Fagerlund, rådgivare inom vård- och omsorg på revisions- och konsultbolaget Grant Thornton, säger till Dagens Samhälle att tillväxten till stor del beror på förvärv, effektiviseringar och stordriftsfördelar. Han är dock tveksam till hur länge de positiva resultaten kommer att stå sig – medan Henrik Jordahl, programchef och välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning, inte tror att toppen är nådd.

– Speciellt i komplexa verksamheter som sjukhusvård går det att skruva upp effektiviteten, säger han.

Det kan bland annat handla om sådant som att se över hur mycket tid olika professioner tillbringar med patienterna. Alla patienter kanske exempelvis inte måste träffa en läkare, säger Erik Strand, vd och koncernchef på Praktikertjänst.

– Om du kan spara 25 läkartimmar i veckan på en enskild vårdcentral blir det mycket för oss som har många vårdcentraler.