Kunskapsprovets praktiska del är utformad som ett OSCE-prov under läkarprogrammet. Bilden är tagen vid ett sådant provtillfälle för studenter vid Umeå universitets läkarutbildning. Foto: Mattias Pettersson

Det medicinska kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES innehåller dels en teoretisk del, dels en praktisk. För att få göra det praktiska provet krävs att man har blivit godkänd på den teoretiska delen.

Det praktiska provet genomförs i form av två OSCE-cirklar (objective structured clinical examination) med ett antal olika stationer som ska genomföras på en viss tid. Skådespelare agerar patienter och ett stickprov av kliniska situationer, exempelvis anamnes, HLR, information, status, undersökningar och tolkning av undersökningar, testas.

Den 8–9 juni hölls det praktiska delprovet för tredje gången. Umeå universitet uppger i ett pressmeddelande att 21 av 27 prövande, 78 procent, fick godkänt. Fyra deltagare gjorde provet för andra gången; samtliga blev godkända.

Totalt har nu 36 personer klarat båda delproven.

Innan de som nu fått godkänt på hela det medicinska kunskapsprovet kan ansöka om svensk läkarlegitimation hos Socialstyrelsen måste de gå en kurs i svensk författningskunskap, visa intyg på godkänd svenska C1 samt göra en praktisk tjänstgöring.

Läs mer:

Svenska läkarstudenter testskrev medicinska kunskapsprovet

Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet

Kunskapsprov vållar debatt

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel

Provansvarig: »Man bör visa att man behärskar grunderna«

Fem av åtta klarade kunskapsprovets praktiska del

Kunskapsprovet – så går det till

Kunskapsprovet består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov.

Det teoretiska provet består av tre delprov – en klinisk/preklinisk del, en klinisk del med patientfall, och en del med en vetenskaplig artikel på engelska. Frågetypen är flervalsfrågor där man kryssar för det rätta svaret. 

För att bli godkänd krävs minst 60 procent rätta svar. Läkarna har tre försök att klara det teoretiska provet, men försöken måste göras inom 24 månader från första provtillfället. 

De som klarar sig går vidare till det praktiska provet, som man ska klara på max två försök. För att få svensk läkarlegitimation krävs också en kurs i författningskunskap, svenska på nivå C1 och klinisk praktik. Avsikten med det nya kunskapsprovet och genomförd praktisk tjänstgöring – vilket medför att den sökande inte längre behöver genomföra AT-tjänstgöring – är att möjliggöra en snabbare väg för att få legitimation.