Förslaget syftar till att skapa möjligheter för vårdverksamheter att konkurrera om annat än enbart priset – till exempel kvalitet, lönsamhet och utbildning. Förbundsstyrelsen (FS) är positiv till ansatsen, men konstaterar att det inte är förbundets uppgift att ta fram modeller för prisberäkning. I debatten i utskottet framhöll representanter för FS också att det handlar om upphandlingar i 21 separata landsting och regioner, vilket skulle göra uppgiften omöjlig.

Motionen avslogs.