Läkartidningen har tidigare berättat om att Region Jönköpings län granskat hur läkare knutna till de digitala vårdgivarna Kry och Min Doktor ställer diagnoser om tonsillit och pneumoni. Regionens slutsats var att nätläkarna i en majoritet av fallen ställt diagnos på felaktiga grunder och i många fall skrivit ut antibiotika på ett oansvarsfullt sätt.

Granskningen fick Min Doktor att gå till motangrepp. I ett mejl till regionen skrev Henrik Kangro, chefläkare på Min Doktor, att granskningen var »icke konklusiv och i högsta grad bristfällig«.

Nu rapporterar Jönköpings-Posten att primärvårdsenheten inom Region Jönköpings län kräver åtgärdsplaner av de två privata vårdcentralerna Wetterhälsan i Jönköping och Läkarhuset i Tranås, som har samarbetsavtal med Min Doktor respektive Kry.

Detta eftersom nätläkarföretagen inte lever upp till regionens riktlinjer om att ställa diagnos för tonsillit och pneumoni.

– Vi tar detta på största allvar och har tillsammans med Min Doktor kommit fram till åtgärdsplaner och skickat in dem för godkännande till regionen, säger Mats Siljehult, verksamhetschef på Wetterhälsan till Jönköpings-Posten.


Läs mer:

Min Doktor ger Jönköping Skarp Kritik

Nätläkare förskriver antibiotika på felaktiga grunder

Nätläkares »klart olämpliga« förskrivning väcker principfrågor