Stockholms läkarförening låg bakom motionen. Föreningen är oroad över att fortbildningen för läkare i primärvården minskar.

– Om primärvården ska vara basen i svensk sjukvård måste den ha stark legitimitet. För oss är det en viktig signalpolitik att lyfta fram primärvårdsläkarna, sa Andrea Asplund från Stockholms läkarförening.

Fullmäktige beslutade även att Läkarförbundet ska överväga att inleda en dialog med Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation för att skapa en gemensam strategi för att höja kunskapen kring fortbildning hos chefer med budgetansvar inom sjukvården.

Detta efter en motion från Nordvästra Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening.

Thomas Zilling, som pläderade för motionen, påpekade att det i dag är många läkare som har sjuksköterskor som chefer med budgetansvar och att de har bristande kunskap om läkares behov av fortbildning.

Läs mer:

Anna Nergårdh: »Ett oemotståndeligt uppdrag«

Arbetet med att omvandla vården har startat

Hennes uppdrag – förändra sjukvården: »Det här är en systemförändring«