Enligt rapporten »Alcohol and Digestive Cancers« från UEG, United European Gastroenterology, har Europa den högsta alkoholkonsumtionen i världen, med ett genomsnittligt intag av två standardglas alkohol per dag. Den konsumtionen innebär en 21-procentigt ökad risk att utveckla kolorektalcancer och andra cancerformer i mag–tarmkanalen. 

Inget land i Europa har låg alkoholkonsumtion. Över en femtedel av den europeiska befolkningen över 15 år dricker mycket, mer än fyra standardglas, minst en gång i veckan.

Kolorektalcancer är den näst vanligaste cancerformen i Europa. Vid en hög alkoholkonsumtion, över fyra standardglas om dagen, ökar risken för kolorektalcancer med 52 procent, enligt rapporten. De med hög alkoholkonsumtion har också en ökad risk för pankreas-, lever- och magcancer. 

Medvetenheten om kopplingen mellan alkohol och cancer är alarmerande låg både bland konsumenterna och hälso- och sjukvårdspersonal, skriver UEG, och kräver nu en gemensam europeisk strategi för att ge tydlig och konsekvent information om hälsoriskerna med alkohol.

Genomsnittskonsumtionen i Europa är nio liter ren alkohol per person och år. Mest dricks det i Litauen, över 18 liter per år och minst i Malta, knappt åtta liter. Sverige återfinns på femte plats bland de länder som dricker minst, knappt nio liter ren alkohol per år.

I världen dricks det minst i arabländerna, samt Iran och Pakistan, en liter ren alkohol per person och år.

UEG

UEG, United European Gastroenterology, är en professionell, icke vinstdrivande organisation där ledande europeiska föreningar för magsjukdomar är medlemmar. Dessa representerar, enligt organisationens webbplats, tillsammans över 22000 specialister inom bland annat medicin, kirurgi och onkologi.