En nyhet när riktlinjerna från 2014 nu uppdateras är att provtagning för tyreoideastimulerande hormon, TSH, och fritt T4 enligt förslaget rekommenderas hos alla kvinnor i tidig graviditet – i stället för provtagning enbart hos riskgrupper, vilket förordas i dag.

Det är ett avsteg från de senaste internationella riktlinjerna, som fortfarande rekommenderar riktad screening.

– När vi nu har diskuterat det här i Sverige har vi kommit fram till att vi i första hand måste se till att vi inte missar några fall av uttalad underfunktion och de förekommer även utanför riskgrupperna. Dessutom är det många riskgrupper att hålla reda på och det finns en risk att man glömmer att ta prov. Då är det enklare ­– och säkrare – att säga att vi ska ta prov på alla, säger Helena Filipsson Nyström, docent och överläkare i endokrinologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och en av dem som deltagit i arbetet med att uppdatera riktlinjerna.

Anledningen till att man framför allt vill hitta dem med en uttalad underfunktion är att man där vet att behandling gör klar nytta för mamman och barnet, enligt Helena Filipsson Nyström. Om en uttalad underfunktion får stå obehandlad under hela graviditeten finns en ökad risk för missfall, förtida börd, tillväxthämning under graviditeten och även påverkan på den mentala utvecklingen hos barnet.

En annan viktig nyhet i förslaget till uppdaterade riktlinjer är att den övre referensgränsen för när behandling med tyroxin bör sättas in höjs till samma nivå som för icke-gravida, det vill säga 4,0 mIE/l. Det är en skillnad jämfört med i dag, när gränsen satts vid 2,5 eller 3,0 beroende på trimester.

– I de nya internationella riktlinjer från European Thyreoid Association och American Thyreoid Association som publicerades i början av året har gränserna för TSH släppts upp, och har allmänt upplevts som för hårt satta, säger Helena Filipsson Nyström och fortsätter:

– Dels finns det inte några övertygande studier om att det gör skillnad att behandla med Levaxin vid lätt avvikande värden, dels har det kommit några enstaka studier som talar för att hårt driven tyroxinbehandling kan öka riskerna.

Allt det tillsammans har gjort att man inte ser något skäl att pressa TSH-nivåerna till de nivåer som angetts tidigare.

– I Sverige ser vi inga skäl att ha andra riktlinjer än vad man har internationellt, säger Helena Filipsson Nyström.

Hon tror att förslaget, som kommer att diskuteras under SFOG-veckan i slutet av augusti, har ett brett stöd i professionen.

– Det här med allmän screening eller inte kan man säkert ha olika uppfattningar om. Men jag tror ändå att man kan köpa tanken att vi vill hitta dem med uttalad underfunktion i första hand.

Hon tror också att riktlinjerna skulle tas emot väl av gravida kvinnor.

– Det är klart att det är en pedagogisk utmaning att förklara varför en kvinna som är gravid inte får behandling vid ett visst TSH-värde när hon fick det förra gången hon var gravid. Men jag tror att man kan ha förståelse för att vi inte vill riskera att överbehandla och att kunskapsläget går framåt.