Rotavirus ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet, men allt fler regioner och landsting väljer ändå att erbjuda vaccination mot den smittsamma mag- och tarminfektionen. Den drabbar i princip alla barn i Sverige någon eller några gånger före fem års ålder. Som Läkartidningen tidigare rapporterat har Folkhälsomyndigheten utrett vaccinet och kommit fram till att vaccinet kan inkluderas i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Om alla barn skulle vaccineras skulle samhällets kostnader kunna minska med 120 miljoner kronor per år, enligt myndigheten.

Ungefär 50 000 barn om året drabbas, varav 20 000 söker vård, enligt Sveriges Radio.

– Det är en av de stora förtjänsterna med vaccinet att man avlastar den akuta barnsjukvården, säger Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare på Region Örebro län till Ekot.

Följande landsting och regioner erbjuder vaccin, enligt Dagens Medicin: Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Läs mer:

Barnvaccinationsprogrammet – effektivt men otillräckligtErfarenheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus, 2008–2013