För ett par veckor sedan begärde läkarföreningens huvudskyddsombud att arbetsgivaren kartlägger varför så många läkare vid psykiatriska kliniken slutat och presenterar åtgärder för att komma till rätta med läkarbristen och de arbetsmiljöproblem den leder till.

Det formella ansvaret för att hantera frågan ligger på verksamhetsområdeschefen, eftersom läkarföreningen lyft den till den nivån. Men verksamhetschefen Marie Proczkowska säger till Läkartidningen att hon är väl medveten om att bristen på läkare har medfört arbetsmiljöproblem. Hon menar dock att läkarbrist inte är något som utmärker just hennes klinik.

– Det finns en svårighet att rekrytera psykiatrer i hela landet, vi är inte unika. Det är en bristspecialitet och det drabbar oss. Vad vi gör för att lösa det här problemet är att vi har en intensiv satsning både på utlandsrekryteringar och ST-läkare. Vi har en utländsk läkare som har startat, en som börjar till hösten och tre till fyra till som är planerade till våren.

Problemen beror också enligt Marie Proczkowska på att de hyrläkarbolag man använder fått allt svårare att tillhandahålla hyrläkare på långtidskontrakt. I stället är många inhopp på två eller tre veckor, vilket får konsekvenser för arbetsmiljön.

Men ni har ju haft ett antal långtidskontrakterade hyrläkare, men de slutade nyligen med omedelbar verkan eftersom det lades allt fler arbetsuppgifter på dem.

– Det finns några som slutat med väldigt kort varsel för att de tyckte att det varit väldigt mycket att göra, men det har också funnits andra orsaker. Någon slutade för att han fick för lite att göra, så det är lite svårt att värdera. Den kritik som har framförts har vi tagit till oss och vi har genomfört en del organisatoriska förändringar för att underlätta arbetet för läkarna.

Är det något annat förutom att rekrytera fler läkare som behöver göras för arbetsmiljön?

– I grund och botten tror jag att de största problemen kommer att försvinna när vi har en full bemanning. Sedan inser jag att vi har ett ökat inflöde och behov av psykiatrisk vård, vilket gör att vi också behöver titta över strukturer och hur vi jobbar.

Läs även:

Läkarförening vill ha svar om läkarflykt

Larm: Brist på fasta läkare hotar patientsäkerheten på psykavdelning