Tobias Perldahl (bilden) har hittills inte haft någon som tackat nej till att medverka i Vårdmaktpodden. En av de första som tackade ja var hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Foto: Peter Ruthagen

Hur kommer det sig att du startade den här podden?

– Jag har haft förmånen de senaste tio åren, både som konsult i näringslivet och som operativt ansvarig för akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset, att träffa och lyssna till många framstående och inflytelserika personer i sjukvården på konferenser och i andra sammanhang där vårdpersonal normalt inte har möjlighet att medverka. Här finns en stor »mismatch«: det finns väldigt många goda exempel och kloka tankar om hälso- och sjukvård som majoriteten av vårdpersonalen aldrig har möjlighet att ta del av. Och under min pappaledighet upptäckte jag att det inte fanns någon bra intervjupodd inom hälso- och sjukvården som skapar möjlighet för de här personerna att träda fram. 

Har du själv någon hjärtefråga när det gäller det här med makten i vården?

– Patientperspektivet, för det kommer att driva väldigt mycket positivt i sjukvården. Vi är organiserade runt diagnoser och sjukdomar, inte runt patienter. Jag har jobbat med akutsjukvård i nästan tio år och att vi är helt fel riggade för att ta hand om patienten och patientens perspektiv är helt uppenbart, i synnerhet i akuta sammanhang. Andra frågor är digitaliseringen, som påverkar alla branscher men där sjukvården har hamnat efter, och vikten av att mäta och värdera vår verksamhet, vilket vi faktiskt inte gör. 

Har det varit lätt att få folk att ställa upp?

– Jag har hittills inte haft någon som tackat nej. Jag trodde att det skulle vara svårare, men en av de första som tackade ja var hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Det är ju väldigt upptagna människor, många av dem. Varför tror du att de ställer upp?

– Jag tror att de allra flesta som jobbar med sjukvård vet att det är en komplex verksamhet och att möjligheten att få tala till punkt om sina tankar i ett längre format är något som tilltalar dem.

Tror du att de ser det som en fördel att den som intervjuar själv arbetar inom vården?

– Ja, det tror jag såtillvida att det blir ett ärligt samtal. Det är svårt att prata om något inom sjukvården som jag inte vet något om. Jag vill ju gå lite på djupet, och det underlättas ju av att jag själv är sjukvårdspersonal i botten.

Har du något favoritavsnitt hittills?

– Patientperspektivet kommer fram bra i intervjuerna med Sara Riggare och Åsa Steinsaphir, men Anders Ekholm som är en otroligt kunnig person har också mycket intressanta vinklingar och fakta om sjukvård som jag är övertygad om att majoriteten inte förstår och som man borde ta till sig.

Vad har du fått för respons?

– Det är ett antal tusen lyssnare per avsnitt och det växer hela tiden. På sociala medier är det idel positiva återkopplingar.

Kommer folk med förslag på personer som man tycker borde vara med?

– Ja, flera varje vecka. Åsa Steinsaphir till exempel, brukarinflytandesamordnare i Norra Stockholms psykiatri, är en direkt konsekvens av ett förslag som kommit in. Jag har en bruttolista på nästan 200 personer.

Då blir frågan: Hur länge kommer du att hålla på?

– Eftersom det har gått mycket bättre än jag trodde och jag har fått så mycket respons så kommer jag att fortsätta med det åtminstone ett år till. Jag har i min nya tjänst faktiskt fått tid avsatt för att jobba med podden ungefär en månad om året.