Peter Graf, vd för Tiohundra AB, Mikael Hoffmann, chef för Nepi och ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor och Margareta Danelius, chefläkare på Capio online vid Läkaresällskapets seminarium i Almedalen. Foto: Pär Gunnarsson

Under året har diskussionen varit het kring de digitala vårdcentralerna Kry och Min Doktor. Båda har fått kritik för att de tagit emot vad som setts som höga ersättningar från landstingen. Även deras sätt att behandla patienter har ifrågasatts.

Av dessa diskussioner märktes dock inte mycket på Läkaresällskapets seminarium i Almedalen. Två privata digitala vårdgivare, Min Doktor och Capio online, var representerade och båda framhöll möjligheterna med den vård de erbjuder.

Henrik Kangro, chefläkare på Min Doktor, framhöll att en strukturerad insamling av patientdata möjliggör en bra triagering.

– Med rätt triagering fungerar textkommunikation utmärkt, konstaterade han vidare.

Margareta Danelius, chefläkare på Capio online, framhöll att patienterna är nöjda och slog fast:

– Jag tror att vi har otroligt mycket att hämta i e-hälsan.

Entusiasmen för digital vård fanns även hos företrädare för den offentliga sjukvården. Peter Graf, vd för Tiohundra AB, som bedriver vård i Norrtälje, konstaterade att dagens patienter generellt sett inte är nöjda. Han hävdade att patienterna vill ha digital vård och sade:

– Gör inte vi det här i offentlig sektor kommer Kry och andra att köra ifrån.

Peter Graf påpekade att digitala verktyg även är bra för läkares arbetsmiljö och tog ett exempel med en vårdcentral som innebär långa restider för läkare. Med ett digitalt verktyg behöver inte en läkare utföra sitt arbete på plats varje dag, menade han.

– Känner man sin patient väl kan man jobba två dagar i veckan hemma, sade Peter Graf.

Mikael Hoffmann, chef för Nepi och ordförande i Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, var även han på plats vid seminariet. Mikael Hoffmann har tidigare i Läkartidningen uttryckt kritik mot de digitala vårdcentralerna.

Under seminariet uttryckte han sin uppskattning av de möjligheter som digital vård erbjuder. Men Mikael Hoffmann påpekade att området inte är helt utan svårigheter. Han pekade på att mindre sjuka patienter prioriteras på bekostnad av mer sjuka, genom den ersättningsmodell som finns för de digitala vårdcentralerna.

Han påminde också att det finns situationer som kräver fysiska besök hos läkare.

– Det finns ett värde i att lyssna på lungor, sade han.

Efter seminariet kompletterade Mikael Hoffman med att konstatera att fysiska läkarbesök kan behövas även vid enklare fall för att jämföra, om patienten inte blir bättre.