Läkaren fick enligt sin anmälan svensk läkarexamen 2011 och har sedan dess sökt AT-tjänster i hela Sverige för att kunna få svensk läkarlegitimation. Hittills utan framgång.

Nu anmäler läkaren de två senaste avslagen, varav en gäller ett sjukhus där han själv arbetar som underläkare på en psykiatrisk klinik.

Enligt anmälan till Diskrimineringsombudsmannen är det hans etniska bakgrund, hans ålder och att han inte har svenska som modersmål som ligger bakom att han nekades tjänsterna.