Beatrice Melin blir ny ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Foto: Regionala cancercentrum i samverkan

Vad är du mest tillfreds med av det som Regionala cancercentrum i samverkan hittills åstadkommit sedan starten 2011?

– Något jag tycker är jättebra att vi fått till är robusta nationella vårdprogram som uppdateras årligen. Tidigare gjorde ju professionen en del riktlinjer och vårdprogram, men det fanns inget format för dem och de uppdaterades inte regelbundet.

Kan du ge exempel på sådant som behöver förbättras?

– Vi har ju startat igång standardiserade vårdförlopp, men det är långt ifrån i hamn. Där tror jag att man måste hålla i och följa upp att man verkligen följer de här ledtiderna, för hela sjukvården måste ju rigga om lite. Man måste öka kapaciteten för diagnostik i form av röntgen och patologiundersökningar. Det som kan vara farligt ibland med en satsning är att man startar något men inte håller i tillräckligt länge så att man får till det.

Hur tycker du att det går med nivåstruktureringen, som också är en del i detta?

– Nivåstruktureringen gick ju lite långsamt i början innan man hade en form för det. Men nu tycker jag att vi har ett bra system där professionsgrupper arbetar fram vad som är rimligt. För man ska nivåstrukturera, men om man gör det för hårt kan det utarma något annat. Det är en balansgång, där jag tycker att vi har hamnat ganska rätt. Sedan finns det många fler områden som man skulle kunna ta tag i, men vi har tittat över ganska många diagnoser. Jag skulle också säga att det behöver ske en del nivåstrukturering regionalt. Alla de regionala cancercentrumen har börjat med det, men det är olika hur långt man kommit.

Du är ju forskare också, kommer du att kunna fortsätta med det eller blir du administratör på heltid?

– Nej, jag har varit chef för RCC norr på halvtid och haft en biträdande chef som gjort att jag kunnat ägna mig åt att forska på halvtid och det kommer att vara ett liknande upplägg. Jag forskar mycket framför allt på hjärntumörer och en del på tjocktarmscancer och det är ett hjärtebarn för mig.