Att etablera EU som en region med de bästa lösningarna när det gäller kampen mot antibiotikaresistens är ett av de tre huvudspåren i den nya handlingsplan mot antibiotikaresistens som EU-kommissionen antagit.

För att nå dit kommer det, enligt EU-kommissionen, att krävas bättre kunskapsunderlag, samordning och kontrollinsatser. Bland annat avser man att ta fram riktlinjer på EU-nivå för användning av antibiotika i humanmedicin som ska komplettera nationella riktlinjer för smittskydd. Kommissionen kommer också att hjälpa medlemsländerna att ta fram egna handlingsplaner för antibiotikabehandling i veterinärmedicin.

Ett annat huvudspår är att främja forskning, utveckling och innovation. Här kan det handla om att förbättra kunskaperna om effektiva smittskyddsmetoder inklusive ny diagnostik samt att utveckla nya behandlingsmetoder och förebyggande vacciner.

Det tredje spåret är att ta täten i det globala arbetet, exempelvis genom att införliva EU:s standarder i handelsavtal med andra länder samt att stärka samarbete med de mest drabbade utvecklingsländerna.

Den nya handlingsplanen mot antibiotikaresistens är den andra som EU-kommissionen antar. Den första gällde för åren 2011–2016. Målet är att minska antibiotikaanvändningen bland både människor och djur enligt den så kallade one health-modellen, där man ser på all antibiotikaanvändning i ett helhetsperspektiv.

Enligt EU-kommissionen orsakar antibiotikaresistens 25 000 dödsfall och ekonomiska förluster på 1,5 miljarder euro i EU varje år.

Ta del av EU:s handlingsplan här.