Läkartidningen har tidigare skrivit om den omöjliga situationen på Helsingborgs lasarett – och kanske framför allt på akutmottagningen.

Anders Wihlborg, styrelseledamot i Nordvästra Skånes läkareförening, har bland annat sagt att akutmottagningen regelbundet har ett 30-tal överbeläggningar utan att få extra personal. En situation som är både patientosäker och ett arbetsmiljöproblem, anser han.

Vårdförbundet har dessutom begärt förhandling med Region Skåne för brott mot arbetsmiljölagen och att gällande skyddsstopp inte respekteras. Helsingborgs lasarett har trots förbud placerat patientsängar i korridorer så att det inte finns utrymme att arbeta på båda långsidorna vid 99 tillfällen mellan september och maj.

Nu säger Harald Roos att han har full förståelse för kritiken.

­– Ur ett arbetsmiljöperspektiv är situationen inte alls bra. Patientbehovet och arbetsmiljön står emot varandra och under en tid har arbetsmiljön fått stryka på foten. Vi har inte klarat av de arbetsmiljömässiga krav som ställts, säger han och fortsätter:

­– Och självklart är det inte gynnsamt ur ett patientsäkerhetsperspektiv när man måste skapa nya rutiner eftersom man inte kan vårda patienter där det är tänkt att de ska vårdas.

Enligt Harald Roos pågår dock ett intensivt arbete för att komma tillrätta med problemen.

Nyligen öppnades en ny vårdavdelning bemannad med undersköterskor för utskrivningsklara patienter, för att avlasta akuten. Den har öppet dygnet runt söndag till onsdag, det vill säga då problemen med överbeläggningar är störst.

– Vi har redan minskat antal överliggande patienter på akutmottagningen, men vi är absolut inte nere på noll, säger Harald Roos.

Han nämner också ett utökat samarbete med kommun och primärvård för en mer riktad hemsjukvård. Dessutom har fler externa vårdplatser öppnats, till exempel i Ängelholm.

– När vi nu kan visa att vi får effekt av de här olika åtgärderna så kommer ju belastningen på vårdavdelningarna och akutmottagningen minska, säger Harald Roos.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna göra Helsingborgs lasarett till den attraktiva arbetsplats som det tidigare har varit. Det är ju det som krävs. Vi måste ha personal så att det räcker. Men under nuvarande omständigheter är det väldigt svårt att locka folk att arbeta hos oss. Då blir det en väldigt stor belastning på dem som ändå väljer att stanna kvar, fortsätter han.