Jonas Ekström, överläkare och klinikchef, Västmanlands sjukhus Sala. Foto: Privat

Berätta mer! Vad gör du i sommar?

– I sommar jobbar jag i princip helt som överläkare på kliniken. Dels för att det finns ett behov, så jag måste gå in och täcka upp, dels för att vi faktiskt inte har några möten på åtta veckor, i princip. Och mejlskörden går ner från kanske 100 om dagen till en liten rännil på några få mejl per dag. Just den här veckan och nästa är jag överläkare i vårt avancerade hemsjukvårdsteam. Normalt arbetar jag kliniskt ungefär en dag per vecka.

Under ett seminarium som anordnades av Läkarförbundet i Almedalen tidigare i somras rådde det delade meningar om i fall chefer bör arbeta kliniskt. Vad säger du?

– Jag ser ett stort värde i att chefer är kliniskt aktiva. Sedan får man ha respekt för att vissa chefsuppdrag är så stora och omfattande att det blir omöjligt för den personen att klara av att vara chef och jobba kliniskt som läkare. Det är förstås också en utmaning att hålla sig uppdaterad inom sitt område som chef. Kunskapsmässigt tror jag inte att jag är en lika bra läkare som mina kolleger, men så länge man har omdöme och vet vad man inte kan så blir det bra.

Vad finns det för fördelar med att arbeta kliniskt när man är chef?

– Man ser hur den verksamhet man leder funkar på ett helt annat sätt. Jag har också möjlighet att föra ut mina tankar om hur vi ska jobba på ett mer konkret sätt, och att upptäcka att det som såg bra ut på papper kanske inte blev lika bra ute i verksamheten.

Har du fått några nya insikter hittills i sommar?

– Det har blivit ännu mer uppenbart för mig att administrationen i vården ökar år efter år. Det är vi chefer delvis skyldiga till i och med att vi oftast kräver allt mer uppföljning och mer registrering av saker, vilket det i slutänden är vårdpersonalen som tvingas göra. En insikt är också hur viktigt det är att vi som chefer försöker arbeta med det och freda vårdpersonalens tid så att de får maximalt med tid med patienten.

Hur tänker du arbeta med det då?

– Det är faktiskt något som vi i sjukvårdsförvaltningen i Västmanland har som ett prioriterat område. Under hösten ska vi driva det lite hårdare för både läkare och sjuksköterskor och se vad vi kan plocka bort eller göra annorlunda.  

Har du fler tankar?

– Ja, jag tycker att det är lite möteshysteri i Sverige, i alla fall inom hälso- och sjukvården. Har vi ett problem så är den reflexmässiga reaktionen: låt oss ha ett möte för att försöka lösa det här. Och ju fler personer desto bättre tycks vara grundregeln. Jag tror att man borde sträva mer efter att ha tydliga ansvarsområden och tydliga mandat för både medarbetare och chefer. Då kan man nog lösa många problem ute i verksamheten utan att ha så mycket möten.