Karolinska universitetssjukhusets förre sjukhusdirektör Birgir Jakobsson säger till Svenska Dagbladet att han försökte få bort Boston Consulting Group men misslyckades. Foto: Elisabet Ohlin

En arbetsmiljöenkät på Karolinska universitetssjukhuset har visat att förtroende för sjukhusledningen med sjukhusdirektören Melvin Samsom är mycket lågt bland sjukhusets läkare.

En anledning till det låga förtroendet är enligt Stockholms läkarförening det sätt som omorganisationen mot så kallad temabaserad vård i samband med flytten till Nya Karolinska Solna (NKS) genomförts. En annan kritik gäller att externa konsulter fått alltför stort inflytande, i synnerhet företaget Boston Consulting Group (BCG) som lett omorganisationen.

Varken den temabaserade organisationen eller samarbetet med BCG är emellertid något som Melvin Samsom själv initierat, utan båda är arv från den tidigare sjukhusledningen. Nu säger förre sjukhusdirektören Birgir Jakobsson till Svenska Dagbladet att han beslutade att anlita BCG under 2012, men att han redan efter ett år började märka att de lyssnade allt mindre på sjukhusledningen utan »körde sitt eget race«.

Han lägger ansvaret för införandet av temabaserad vård på NKS på BCG.

– Jag tyckte flytten in i NKS var tillräckligt stort men de ville samtidigt omorganisera och införa temavård och värdebaserad vård. Något som var helt oprövat och som vi inte efterfrågat, säger Birgir Jakobsson till Svenska Dagbladet.

Enligt Birgir Jakobsson försökte han få bort BCG men misslyckades, vilket ska ha varit en anledning till att han slutade 2014.

Tidigare i år meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man skulle avsluta sitt samarbete med BCG under sommaren. Dessutom fråntas en chef, som tidigare arbetat för BCG, det operativa ansvaret för organisationsförändringen, som i stället läggs på en nyrekryterad biträdande sjukhusdirektör.

Läs mer:

»Viktigt att man tar kontroll«

Åtal för miljoner i svarta löner på NKS-bygget

Lågt förtroende för ledningen bland läkarna på Karolinska

Fackförbunden anmäler Karolinska universitetssjukhuset

Nya Karolinska – ingen personalmagnet

IVO gör tillsyn på Nya Karolinska

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ned i medarbetarenkät