Maximalt meritvärde i betygsurvalsgruppen, 22,50, krävs till höstens studier bara i urvalsgrupp BII vid Karolinska institutet. Förra hösten krävdes maxpoäng även till urvalsgrupp BI vid Karolinska institutet, samt till vissa urvalsgrupper vid universiteten i Lund, Umeå och Uppsala.

Mest har poängen som krävs sänkts i urvalsgrupp BI vid Umeå universitet, från 22,50 förra höstterminen till 21,67 i år.

Även i gruppen som antas på resultat från högskoleprovet har poängen som krävs sjunkit till alla lärosäten förutom Umeå och Örebro universitet. Högst poäng från högskoleprovet krävs nu vid Lunds universitet, 1,8, och lägst vid universiteten i Örebro, Umeå och Linköping, 1,7.

Även i jämförelse med vårens antagning har poängen som krävs för att bli antagen sjunkit i de flesta fall i urvalsgrupp BII, medan den stigit något i urvalsgrupp BI.

Av de 1 155 personer som antagits efter första omgången är 664 kvinnor, vilket är 57 procent av samtliga. Det enda lärosätet där det är fler män än kvinnor antagna är Karolinska institutet där 123 män och 103 kvinnor antagits. 

Urvalsgrupper

Alla platser till en utbildning på grundnivå fördelas så att minst en tredjedel av platserna går till sökande med betyg (betygsurval) och minst en tredjedel till sökande som gjort högskoleprovet (provurval). Maximalt meritvärde i betygsurvalet är 22,5. Maxpoängen på högskoleprovet är 2,0.

Utöver det får högst en tredjedel av platserna tillsättas utifrån de förutsättningar eller urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om, till exempel alternativt urval utifrån intervjuer. Dessa redovisas inte i tabellen.

Källa: Antagning.se