Läkartidningen har tidigare skrivit om den 6:6a-anmälan som skyddsombuden från Vårdförbundet och Kommunal lämnat in gällande den dåliga arbetsmiljön på psykiatriska intensivvårdsavdelningen, PIVA, vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Enligt anmälan är problemen direkt kopplade till bristen på fasta läkare, som leder till att allt ansvar för kontinuiteten faller på övrig personal.

Nu har även läkarföreningen satt ned foten när det gäller arbetsmiljön på psykiatriska kliniken. Läkarföreningens huvudskyddsombud har framfört ett krav till arbetsgivaren om att före utgången av augusti låta en utomstående person intervjua samtliga läkare som arbetar eller har arbetat på kliniken de senaste två åren, inklusive hyrläkare, och redovisa en handlingsplan för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen. Annars kommer även läkarföreningen att lämna in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Huvudskyddsombudet Thorun Frennvall säger till Läkartidningen att det hölls ett samverkansmöte i slutet av juni där det framgick att det finns en samsyn mellan facken om att det finns arbetsmiljöproblem på kliniken och att mycket av problemen härstammar från läkarbrist.

– Man har svårt att rekrytera och man har också haft upprepade mer eller mindre kortvariga hyrläkaralternativ och det har varit hyrläkare som gått på dagen. Så det finns problem, så mycket kan man väl säga, säger Thorun Frennvall.

Enligt en person med insikt i verksamheten som Läkartidningen varit i kontakt med slutade fyra långtidsanställda hyrläkare, som egentligen hade kontrakt minst till september, strax före sommaren med omedelbar verkan på grund av den dåliga arbetsmiljön. Bakgrunden är att sju av klinikens fasta läkare ska ha sagt upp sig eller blivit långtidssjukskrivna utan att ersättas. I stället ska arbetet ha fördelats på hyrläkarna, vilket lett till en orimlig arbetsbelastning för dessa.

Thorun Frennvall menar dock att läkarbristen inte är den enda orsaken till arbetsmiljöproblemen.

– Det är en väldigt komplex situation som har många orsaker där läkarbristen är en stark faktor, framför allt när det gäller den 6:6a som är skriven på PIVA, som läkarföreningen inte varit inblandad i. Men läkarbristen är bara en del i det uppdrag som ligger hos arbetsgivaren.

Vilka de andra delarna är vill hon dock inte gå in på.

– Bollen ligger hos arbetsgivaren som nu får ta reda på hur det kommer sig att läkaromsättningen varit så pass omfattande och prata med samtliga berörda doktorer och höra hur de uppfattar sin arbetsmiljö, och vidta åtgärder. Den frågan äger arbetsgivaren i nuläget så därför vill jag inte föregå något.

Är ni fortfarande beredda att gå vidare med en 6:6a om inget händer?

– Ja, det är vi om vi inte får se tillräckliga åtgärder från arbetsgivaren sida. För att vi ser att arbetsmiljöproblemen är allvarliga.

Läkartidningen söker verksamhetschefen Maria Proczkowska för en kommentar.