Under det kommande året ska regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh lämna förslag till ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. En stark önskan från Läkarförbundet är att detta uppdrag ska innehålla en rätt för samtliga invånare att få lista sig på en namngiven läkare, för att förbättra kontinuiteten.

Läkarförbundet hade bjudit in ett antal landstings- och regionpolitiker för att höra vilka tankar de har inför den omställning av vården som väntar. När förslaget om listning på läkare kom upp var de flesta positiva.

– Vi har precis tagit beslut i landstingsfullmäktige. Vi vill gärna att alla ska kunna lista sig. Men vi fattar att det tar ju en stund att införa, så vi börjar nästa år med att identifiera den grupp som har störst behov, vi tror att de är äldre och har kroniska sjukdomar, sa Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

En som uttryckte viss tvekan var Anders Åkesson (MP), regionråd i Skåne.

– Jag delar uppfattningen att kontinuitet till läkare är central. Men man ska inte lura medborgarna och säga att vi kommer att lyckas med det i dagsläget. Jag tror att de svårast sjuka skulle kunna lista sig, men det är också viktigt att de som jobbar i primärvården får jobba på högsta möjliga kompetensnivå och det finns andra yrkesgrupper än läkare som också kan vara en fast kontakt.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren betonade att en fast läkarkontakt inte innebär att det alltid är läkaren man ska träffa.

– Men man ska ha en listning på läkare för att primärvården ska prioritera det och leva upp till det.

Huvudpersonen – som vi väl kan kalla henne – Anna Nergårdh hörde till de få som inte räckte upp handen. Hon kände sig tvungen att förklara sig.

– Det vore dåligt som utredare att bestämma mig i den frågan. Jag håller helt med om att kontinuiteten är helt avgörande och jag tror att det ligger mycket i tankarna att ha en fast läkarkontakt i primärvården. Men det ingår i mitt uppdrag att utreda det under nästa år, så jag vill inte föregå det.

En annan fråga som hon inte ville – eller kunde – svara på var hur mycket resurser som ska flyttas över till primärvården.

– Vi måste ta fram skarpa förslag som är möjliga att genomföra, och därför är det viktigt med en bred förankring. Men det är en riktig förändring vi talar om, inget utanpåverk, och då pratar vi mycket pengar, vi pratar en helt annan procentuell fördelning.

Att det finns en bred förankring kring grundinriktningen att stärka primärvården var tydligt. Å andra sidan, vilket Heidi Stensmyren återkom till flera gånger, återstår fortfarande att lägga de skarpa förslagen. Anders Henriksson (S), regionråd i Kalmar och vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting menade att det kommer att krävas politiskt mod när etablerade kulturer och strukturer utmanas.

– Det jag hoppas är att det vi säger inte är tomma ord utan att Anna Nergårdh kan lägga sin långsiktiga plan. För nu känns det som att vi är ganska överens om att vi behöver flytta vården så nära medborgarna som möjligt och jag hoppas verkligen att vi har politiskt mod och kraft att hålla i det.