När förslaget om en nationell läkemedelslista presenterades strax före jul 2016 trodde hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström att det skulle ta två till tre år innan den nationella läkemedelslistan kunde bli verklighet.

Men E-hälsomyndigheten, som på regeringens uppdrag gjort en förstudie kring förutsättningarna för att införa en nationell läkemedelslista, gör bedömningen att det kan ta uppemot fem år att förverkliga förslaget. Upp till fyra år beräknas det ta att utveckla och införa en ny teknisk plattform med tillhörande gränssnitt och behörighetssystem som gör att den nationella läkemedelslistan kan börja användas, medan avvecklingen av receptregistret och läkemedelsförteckningen beräknas ta ytterligare ett år.

Förslaget om en nationell läkemedelslista har under våren varit ute på remiss. Det fick då kritik av Datainspektionen för att inte ha tagit hänsyn till EU:s nya dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018.

Från regeringen har det uppgivits att man hoppas att kunna lägga ett lagförslag före årsskiftet.