I en undersökning som organisationen utfört tillsammans med nätverket Stop TB Partnership granskade man riktlinjerna för tuberkulos i 29 länder där 82 procent av alla tuberkulossjuka finns. Endast sju av länderna hade på bred front implementerat Xpert MTB/RIF, ett snabbt molekylärt test som rekommenderades av WHO 2010 och som kan diagnostisera tuberkulos och upptäcka rifampicinresistens på två timmar. Behandlingsstarten kan med det nya testet minskas från 70 till 6 dagar.

De senaste åren har det för första gången på närmare 50 år kommit nya behandlingar mot tuberkulos, bedaquilin och delamanid. För de runt 500 000 personer som årligen insjuknar i läkemedelsresistenta former av tuberkulos är dessa läkemedel livsviktiga, enligt Läkare utan gränser.  2016 var det dock bara 4 800 personer som fick de nya preparaten.

Läkare utan gränser uppmanar regeringar att se till att fler blir diagnostiserade och får tillgång till de nya behandlingarna. Läkemedelsbolagen uppmanas att registrera de nya behandlingarna i fler länder och prissätta dem på en rimlig nivå.

Enligt WHO:s uppskattningar hade 2015 uppemot 4,3 miljoner människor tuberkulos utan att veta om det. En del av förklaringen kan enligt Läkare utan gränser vara att nya diagnostiska verktyg inte används.