Studien, som presenterades i artikeln »Risk of major congenital malformations in relation to maternal overweight and obesity severity: cohort study of 1,2 million singletons«, publicerad i BMJ i juni, omfattar data för 1,2 miljoner levande födda barn i Sverige mellan 2001 och 2014. 

Resultaten visar en något ökad risk för allvarliga missbildningar hos barnet i de fall då modern lidit av övervikt eller fetma tidigt i graviditeten.

– Vi har i ett stort nationellt material kunnat visa att risken för allvarlig missbildning hos barnet är ökad om mamman har övervikt, det vill säga ett BMI över 25 och att risken ökar med graden av fetma, säger Martina Persson, biträdande överläkare vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset i Stockholm och forskare i medicin vid Karolinska institutet, till Sveriges Radio.

Enligt tidigare studier har riskökningen inträffat först vid ett BMI över 30. Den nu konstaterade ökningen är dock liten: från 3,4 procent för normalviktiga kvinnor (BMI 18,5 till <25) till 3,5 procent för överviktiga kvinnor (BMI 25 till <30).

Risken att barnet skulle drabbas av missbildningar var högre för pojkar än för flickor och defekt hjärta var den vanligaste missbildningen. Forskarna drar slutsatsen att kvinnor med övervikt eller fetma som planerar att bli gravida bör erbjudas hjälp att gå ner i vikt.

– Man behöver öka preventiva insatser, till exempel skräddarsy program, där kvinnor med övervikt eller fetma kan få hjälp att gå ner i vikt inför en graviditet, säger Martina Persson till Sveriges Radio.

Läs också:

Viktuppgång mellan graviditeter tycktes öka risken för andra barnet

Överviktiga mammors barn löper ökad risk för syrebrist