Johan Flodin, medicinskt ansvarig på Kry.

– För att jobba som läkare digitalt behöver du ha god förmåga att bemöta patienter och naturligtvis tycka att arbetssättet är intressant.

Det säger Johan Flodin, en av 80 läkare på Kry. Han träffar patienter någon dag i veckan, det är den regelbundenhet som jobbet kräver. De flesta läkarna arbetar hemifrån och har kontakt med kollegorna genom ett digitalt samtalsforum.

Johan Flodin har varit legitimerad läkare i fem år och jobbade bland annat på vårdcentraler i Sydsverige innan han 2015 blev medicinskt ansvarig på Kry. 

Vilka diagnoser lämpar sig inte för digitala möten?

– De som kräver omfattande utredningar eller fysiska undersökningar. Värkproblematik, till exempel. Vi skriver inte ut starka smärtstillande eller narkotika-klassade preparat, undantaget hostmedicinen Cocillana efter kontroll mot tidigare förskrivning.

Vad säger du om kritiken som har riktats mot digitala aktörer: att ni skriver ut för mycket antibiotika och diagnostiserar till exempel lunginflammation?

– Diagnosen lunginflammation lämpar sig inte för den här typen av besök, där håller jag med om kritiken. Vi är tydliga om denna olämplighet i vår policy. Vi har en pågående dialog med Strama för att ytterligare minska antibiotikaförskrivningen.  

Psykisk ohälsa är en vanlig diagnos vid digitala besök. Kan en engångskontakt på 15 minuter hos en läkare digitalt vara en hjälp vid den typen av besvär?

– Vi ser oss som en integrerad del av vårdapparaten och kan vara en första viktig kontakt för att slussa vidare till rätt vårdnivå. Tyvärr uppfyller inte specialistpsykiatrin det vårdbehov som finns, väntetiderna är långa. Det går att få utökade besökstider hos oss och patienten kan boka återbesök hos samma läkare – även om det i dag inte är så vanligt.

– Vi är som en länk i vårdkedjan mellan 1177 och en vårdcentral. I vissa lägen ger vi råd eller hänvisning till rätt vårdinstans, i andra lägen kan vi utreda, diagnostisera och behandla utan inblandning av annan vårdgivare. När vi enbart hänvisar vidare är vi tydliga med att det varken ska kosta patienten eller samhället något.

Vad är en bra – och en dålig – arbetsdag för dig som digital läkare?

– En bra arbetsdag är när patienterna är tacksamma och uppskattande. Om de måste vänta en timme på besöket så ber vi om ursäkt, medan patienterna nästan är förvånade över att väntetiden är så kort. En dålig dag på jobbet är när patienten har högt ställda förväntningar på vad vi kan åstadkomma, samtidigt som jag vet att jag inte kan lösa problemen. Sådant är aldrig roligt att försöka förklara, säger Johan Flodin.