Anders Wihlborg, överläkare och styrelseledamot i Nordvästra Skånes läkareförening. Foto: Axel Wihlborg

Som Läkartidningen tidigare berättat har Vårdförbundet begärt förhandling med Region Skåne om brott mot arbetsmiljölagen och att gällande skyddsstopp inte respekteras. Helsingborgs lasarett har sedan 2005 ett förbud mot att placera patientsängar så att de försvårar personalens arbete, men bara mellan september och maj dokumenterade Vårdförbundet 99 tillfällen då sängar placerats i korridorer.

Nordvästra Skånes läkareförening stöder Vårdförbundet i den frågan. Men även om patientsängar i korridorer, sköljrum och expeditioner är besvärliga även för läkarna, som får springa runt och leta efter sina patienter, så har de större problem på andra håll på sjukhuset, enligt Anders Wihlborg.

– För läkarna är det stora arbetsmiljöproblemet akutmottagningen. Där har vi regelbundet ett 30-tal överbeläggningar, en hel vårdavdelning, utan att få extra personal. Det är en omöjlig situation, säger han.

Styrelsen för Nordvästra Skånes läkareförening har diskuterat frågan, men avvaktar med att koppla in Arbetsmiljöverket för att se om de åtgärder som sjukhusledningen nu vidtar ger resultat. Nyligen öppnades en ny vårdavdelning bemannad med undersköterskor för utskrivningsklara patienter, för att avlasta akuten. Förra veckan beslutades att den skulle vara öppen dygnet runt söndag–onsdag, och att det då även skulle finnas en sjuksköterska på avdelningen.

– Vi får väl se om det ger resultat. Allt det här hänger ihop med bristen på vårdplatser. Ledningen har stängt och minskat vårdplatser, vi i läkareföreningen har varit kraftfullt emot och krävt konsekvensanalys, men de gjorde det i alla fall, säger han.

Situationen på akuten är både patientosäker och ett arbetsmiljöproblem, enligt honom.

– Det är en jättestor patientsäkerhetsrisk när en hel vårdavdelning ligger i korridorerna på akuten med personal som är anställd för att ta hand om akutsjukvården. Personalen hinner inte se till alla patienter och på vissa ställen har de inte ens larmknappar, så om de behöver hjälp får de slå i sänggaveln, säger Anders Wihlborg.