Ängelholms sjukhus. Foto: Region Skåne

Läkartidningen har tidigare berättat att Region Skåne valt att inte förlänga avtalet med det privata vårdbolaget Aleris, som i flera års tid drivit den ortopediska verksamheten vid Ängelholms sjukhus. I stället beslutade regionen att ortopedverksamheten skulle återföras i offentlig regi när avtalet med Aleris går ut den 31 mars 2018.

Kritiker befarade att regionens beslut skulle innebära dödsstöten för verksamheten i Ängelholm, trots att regionpolitiker försäkrade att så inte skulle bli fallet. Samtidigt uppgav läkare som arbetar vid kliniken att de inte var intresserade av att ha Region Skåne som arbetsgivare.

– Man har tagit ett beslut utan ett ordentligt underlag om konsekvenserna. Det gäller både för befolkningen och ekonomin. Konsekvensen blir att patienterna i Nordvästskåne inte får samma möjlighet till ortopedisk service som man haft tidigare. Man lägger ner en ortopedklinik och skapar inget annat i stället, sa Herbert Franzén, överläkare och Läkarförbundets klinikombud vid Aleris ortopedi vid Ängelholms sjukhus till Läkartidningen då.

Men nu rapporterar tidningen Sjukhusläkaren att historien om ortopedin i Ängelholm tagit en ny vändning. Aleris planerar att öppna en ny ortopedavdelning i helt privat regi vid sjukhuset, dit man vill ta med sig den nuvarande personalen.

– Vi har jätteduktiga ortopeder och ryggkirurger hos oss i dag så vårt absoluta mål är att behålla dem alla. För trots att vårt grundavtal med Region Skåne upphör så har vi ju ett tillgänglighetsavtal kvar som löper på i sju år till där vi stöttar upp för att upprätthålla vårdgarantin. Vi tänker oss att fortsätta med samma produktionskapacitet och volymer som i dag och fylla ut med det vi kallar tillgänglighetspatienter, säger Aleris affärsområdeschef Per Nyman till Sjukhusläkaren.

Förslaget välkomnas av Herbert Franzén som också bekräftar att personalen vill fortsätta hos Aleris, trots att avtalet med regionen löper ut.

– Vi tycker att det är positivt för då kan vi fortsätta jobba med det som vi tycker bäst om, vilket är att operera och hjälpa folk. Tyvärr kan vi inte fungera som ortopedklinik. Den tiden är förbi. Vi är ju en ortopedklinik sedan 35 år tillbaka men den går i graven första april nästa år, säger han till Läkartidningen.

Herbert Franzén tror att de så kallade vårdgarantipatienter som Region Skåne redan i dag skickar till Aleris ortopedi i Ängelholm för att klara vårdgarantin kommer att bli fler.

– Som det är i dag är 40 procent av vår verksamhet så kallade vårdgarantifall från Region Skåne. Den verksamheten fortsätter, men eftersom det verkar som att Region Skåne behöver mer hjälp så räknar vi med att vi har att göra.

Varför vill ni medarbetare inte arbeta för Region Skåne?

– Alternativet att ortopedkliniken skulle finnas kvar i Ängelholm har aldrig funnits, utan vi fick besked att vi ska lägga ner verksamheten och sedan ska det skötas från Helsingborg och Malmö. Det har inte varit tal om att ortopedkliniken skulle övergå till en egen klinik i regionens regi. Därför räknar vi med att det i praktiken kommer innebära att man lägger ner och sedan inte ersätter med något, säger Herbert Franzén som också påpekar att läget vid Helsingborgs lasarett redan i dag är väldigt ansträngt.

– Efter landstingets manövrar så känner vi inte att vi vill arbeta för dem. Alternativet om det inte blivit detta hade varit att vi börjat arbeta i ett annat landsting, fortsätter han.

Hur påverkas patienterna av det här?

– Patienterna i Ängelholm och Nordvästskåne kan inte söka här. Innan har de kunnat göra det via egenremiss eller via husläkare, men eftersom vi då inte har något avtal med regionen så kan man inte göra det. De får ingen service längre, det är konsekvensen av regionens nedläggning. Däremot kan de som är anmälda för operation i exempelvis Helsingborg eller Trelleborg remitteras hit om väntetiderna blir för långa, men man kan inte själv komma hit som patient. Det tycker vi är mycket tråkigt.

Björn Zachrisson, förvaltningschef Skånevård Sund, säger till Sjukhusläkaren att det kommer att bli tufft för regionen att bemanna framöver om samtliga ortopeder och ryggkirurger väljer att stanna kvar hos Aleris.

– Vi har inte räknat med att alla ortopeder skulle börja jobba hos oss och har valt att samarbeta med ortopedkliniken på SUS för att klara av bemanningen. Trots detta kommer det inte att bli lätt. Det råder en brist på kvalificerade ryggkirurger. Vi hade gärna sett att åtminstone en eller några skulle välja att jobba hos oss. På kort sikt blir det alltså besvärligt. Samtidigt har vi relativt lätt att anställa ST-läkare inom ortopedi så den långsiktiga återväxten ser bättre ut, säger han till Sjukhusläkaren.

Läs också:

Oklar framtid för ortopedin i Ängelholm