Attacken ska enligt Region Uppsala påverka fastighetssystem som reglerar ventilation, värme och kyla. Störningarna förekommer över hela länet.

Däremot ska patientsäkerheten inte vara hotad och inga operationer har ställts in.

– Det har alltså inte lyckats här och viruset är väntat. Vi har rustat i flera veckor och skadorna är på en fullt hanterbar nivå, säger Per Foyer, regionens IT-säkerhetsspecialist, i en kommentar till Upsala Nya Tidning.

Ett problem är att vissa datorer inom regionen varit bristfälligt uppdaterade och därmed varit exponerade för viruset. Det arbetar man just nu för att åtgärda med både felsökningar och uppdateringar.

– Det handlar om vanliga Windows-datorer och vi får hela tiden ner antalet som inte är uppdaterade. Under arbetet får användarna stå ut med lite omstarter och så, säger Per Foyer.