Av de 36,7 miljoner personer i världen som är smittade av hiv hade 19,5 miljoner tillgång till antiretroviral behandling 2016. Antalet aids-relaterade dödsfall har enligt FN-organet UNAIDS sjunkit från 1,9 till 1,0 miljoner mellan 2005 och 2016.

Det som kan hota den positiva utvecklingen är att läkemedelsresistensen ökar. I en rapport från WHO rapporteras att i 6 av 11 undersökta länder i Afrika, Sydamerika och Afrika var mer än var tionde person som började behandling mot hiv smittad av en resistent virusstam.

Enligt WHO uppstår resistens när människor inte följer behandlingsplanen. Ofta är orsaken bristande tillgång till kvalitativ hiv-vård och -behandling. Uppskattningar visar att resistens kan leda till 135 000 extra dödsfall och 105 000 nya infekterade de kommande 5 åren.

WHO rekommenderar länder där nivån av resistens är hög att byta till alternativa första linjens behandlingar. Om man inte lyckas hantera den ökande förekomsten av resistens mot hiv-läkemedel anser WHO att UNAIDS mål om stoppa aids-epidemin till år 2030 är i fara.