Annika Engström, projektledare för webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Foto: Bodil Rudberg

– Det har gått väldigt bra med kursen. Vi har många användare, framför allt från socialtjänsten, säger Annika Engström, projektledare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Drygt hälften av användarna kommer från socialtjänsten. Den näst största användargruppen kommer från hälso- och sjukvården, och det är den gruppen som NCK nu kommer att göra riktade insatser till.

– I nästa fas ska vi ha ett tydligare fokus på hälso- och sjukvårdens personal. Vi ska bygga upp metod- och kompetensstöd för regioner och landsting på webben under hösten. Sedan går vi vidare med regionala träffar för att fortsätta sprida webbkursen och webbstödet kring den nästa vår, säger hon.

Region Gävleborg kommer till exempel att lägga till kursen i sin kompetensportal. Till hösten kommer webbkursen att erbjudas medarbetarna. 

»Nästa steg är att planera och konkretisera insatserna tillsammans med hälso- och sjukvården för att på bästa sätt möta de behov som finns«, skriver Rebecka Padar, strateg Folkhälsa och hållbarhet, i ett mejl till redaktionen.  

På många håll har man använt webbkursens gruppspår, det vill säga att man gått den i grupp tillsammans med kollegerna på arbetsplatsmöten, men det går också att gå den individuellt. Webbkursen höjer kunskapsnivån, en sorts grund, men det är när man kopplar kunskaperna till den konkreta dagliga verksamheten som man tar dem vidare, enligt Annika Engström.

– Det är först när man kopplar utbildningen till frågan ”hur gör vi hos oss?” och reflekterar kring vilka rutiner man själv har som man ökar kunskapen om hur man ska bemöta våldsutsatta kvinnor och barn, säger hon.

Läs mer:

Webbkurs ska öka kunskap om mäns våld mot kvinnor

Uppdrag att öka kunskapen

NCK:s uppdrag var att ta fram en webbkurs för att höja kompetensen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen producerades i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen och lanserades i september förra året.

Länsstyrelserna har därefter arbetat vidare med implementeringen av utbildningskonceptet och med olika regionala aktiviteter.

Webbkursen nås här.