Samtidigt som behovet ökar minskar andelen specialistsjuksköterskor per 1 000 invånare. Specialistsjuksköterskans yrkesroll har också ändrats på grund av nya arbetssätt. Regeringen vill därför att en utredning ser över specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll, hur yrket kan göras mer attraktivt och hur tillgången på specialistsjuksköterskor kan öka. Utredningen ska bland annat titta på hur flaskhalsar i utbildningen kan undvikas, som bristen på platser inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Bristen på sjuksköterskor, inte minst specialistsjuksköterskor, ses allmänt som en av de främsta orsakerna till vårdplatsbristen på svenska sjukhus.