Världshälsoorganisationen WHO rapporterade 19 juli om 215 dödsfall, men enligt senare uppgifter i medier har siffran stigit till närmare 300.

Cirka 45 procent av fallen rapporterades från Western province, enligt hälsoministeriet i Sri Lanka. 

Preliminära laboratorieresultat har identifierat Dengue virus serotyp 2 (DENV-2) som den cirkulerande stammen, enligt WHO.

Häftiga monsunregn och översvämningar har drabbat 15 av 25 distrikt i landet. Denguevirus sprids via myggor och genomblöta kvarliggande sopor och stillastående vattensamlingar har bidragit till fördelaktiga förhållanden för mygglarver och att fler fall rapporteras från städer och förorter, enligt WHO.

Utbrott av denguefeber sker varje år under regntiden på Sri Lanka. Den nuvarande dengueepidemin kommer sannolikt att få återverkningar på folkhälsan, skriver WHO.