Lasarettet i Enköping. Foto: Region Uppsala

En kartläggning som Läkartidningen gjorde för drygt två år sedan, strax innan akutsjukvård blev en egen basspecialitet, visade att många akutsjukhus runt om i landet redan satsade på akutläkare eller planerade att göra det.

Lasarettet i Enköping, där akutmottagningen liksom på många andra håll är en del av medicinkliniken, var ett av de mindre sjukhus som hakade på trenden. Här tänkte man sig 6–7 akutläkare som skulle sköta akutmottagningen, varav en skulle fungera som sektionschef.

Men så har det inte blivit, enligt akutläkaren Peter Glans som till i juni var anställd på Lasarettet i Enköping – men nu har sagt upp sig för att börja jobba på Universitetssjukhuset Örebro.

– Jag förstod att det inte skulle gå att rekrytera färdiga akutläkare. Vi är fortfarande inte så många i Sverige. Men när jag fick ja från arbetsledningen till att utbilda egna akutläkare sa jag ja till jobbet.

I dag har dock samtliga fyra ST-läkare som rekryterats en efter en sagt upp sig eller bytt inriktning.

– De var anställda som ST-läkare i akutsjukvård men fungerade som kroniska medicinjourer. Det blir ingen akutläkare av, säger Peter Glans.

Och nu har alltså även han, den enda färdiga akutläkaren på sjukhuset, kastat in handduken.

– Jag har inte jobbat en enda minut som akutläkare. Jag har nyttjats som internmedicinare – bara fyllt en bemanningsrad. Arbetsledningen visste inte riktigt vad de ville och sjukhusledningen hade inte tänkt igenom det hela, säger Peter Glans som anser att det inte går att utbilda ST-läkare inom en kliniks befintliga budget.

– Politikerna måste skjuta till mer pengar, utöver budgetmedel, för att göra den här stora uppbyggnationen. Det har man inte gjort i Region Uppsala. Här i Region Örebro län – liksom i exempelvis Region Östergötland – har politikerna däremot gått in med de pengar som krävs, fortsätter han.

Nu står alltså Enköping utan akutläkare igen. Vad får det för konsekvenser?

– Konsekvensen blir att man är tillbaka på ruta ett; att akuten främst bemannas av AT-läkare.

Tomas Skommevik, som tillträdde som chef på medicinskt centrum vid Lasarettet i Enköping hösten 2016, betonar att han inte var med då beslutet om en akutläkarsatsning fattades.

– Jag håller med om att om man ska starta upp en ny verksamhet som akutläkeri handlar om så är det självklart att det finns en puckelkostnad med detta. Jag vet inte hur man hade budgeterat eftersom jag kom in i ett senare skede, säger han och fortsätter:

– Men utifrån givna förutsättningar med tid och att man måste kunna producera någonting på hemmakliniken så är min uppfattning att man kan ha haft en för hög ambitionsnivå när det gällde utbildningen av ST-läkare i relation till vad sjukhuset mäktade med. Men det är ett antagande från min sida eftersom jag inte själv är specialist i akutsjukvård.

Med facit i hand – borde Lasarettet i Enköping ha väntat med att satsa på akutläkare?

­– Intentionen med att ha akutläkare här var väldigt god. Jag tycker att vi fortfarande ska ha akutläkarspecialister. Jag tycker att vi ska ha ST-läkare i akutsjukvård som kommer hit och randar sig, men jag tycker att ST-tjänsterna bör utgå från Akademiska sjukhuset, som är regionens huvudsjukhus och som nyligen dragit i gång en akutläkarsatsning ånyo.

Arin Malkomian är ordförande i Svensk förening för akutsjukvård, Swesem. Han understryker att ett beslut om att göra en satsning på akutläkare måste fattas i sjukhusledningen – inte av en enskild klinik.

– Hela sjukhuset – och alla kliniker – måste vara med på det och veta vad det innebär. Man måste förstå att det krävs pengar och tid. Annars finns risken att det slutar med att akutläkare slutar och verksamheten inte fungerar.

I slutet av april i år fanns det 32 färdiga specialister i landet med akutsjukvård som basspecialitet, enligt Arin Malkomian. Vid samma tidpunkt fanns också 159 personer med akutsjukvård som tilläggsspecialitet. Hur många av dem som faktiskt jobbar som akutläkare är dock oklart.

Arin Malkomian tror att det om bara ett par år kommer att bli mycket lättare att satsa på akutläkare.

– Intresset för att utbilda sig till specialist i akutsjukvård är stort. Södersjukhuset som är den största kliniken har 40 till 45 ST-läkare och kommer ju att ha utbildat lika många specialister om ungefär två år. Då kommer vi att ha en väldigt stor bulk med akutläkare.

Läs också: 

Nu vill alla sjukhus ha akutläkare