De drabbade registren är Senior Alert, Swedvasc, Swedevox, Svedem och GallRiks.

– Vi är förtvivlade. Det här ska ju inte kunna hända, men nu har det ändå gjort det. Jag vill dock betona att inga data har hamnat i orätta händer, säger Jonas Oldgren, verksamhetschef vid UCR.

Det som hänt är i korta drag att UCR:s automatiska back up-system inte fungerat.

– Det var en serie olyckliga omständigheter som gjorde att de inte fungerade som de skulle, vilket vi tycker är förskräckligt. När systemen startades om och skulle återskapa data automatiskt så försvann de här dygnen i stället, säger Jonas Oldgren.  

Nu måste alla data som matats in i de fem registren mellan klockan 12 den 21 juni och klockan 10 den 3 juli föras in igen.

– Vi har tittat på möjligheterna att automatiskt återskapa alla försvunna data. Men det har visat sig vara mycket tekniskt komplicerat. Nu försöker vi i stället hjälpa de drabbade kvalitetsregistren med underlag per klinik för att själva kunna mata in data på nytt. Målsättningen är att kunna återskapa allt.

UCR hanterar totalt 24 nationella kvalitetsregister och är därmed landets största registercentrum. Enligt Jonas Oldgren har inga andra än de fem nämnda registren drabbats.

– Nu gör vi allt som är möjligt för att det här inte ska kunna hända igen. Vi ser över alla våra rutiner för att se om vi kan höja datasäkerheten ytterligare, säger han.

UCR har informerat sina huvudmän, Uppsala universitet och Region Uppsala, samt Sveriges Kommuner och landsting och alla anslutna register om det som inträffat.

– Vi har även gjort en anmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger Jonas Oldgren.