Förra året deltog drygt 82 procent av alla kvinnor i åldern 23–60 år i landet i cellprovtagningsprogrammet enligt rekommendation. Samtidigt har antalet fall av livmoderhalscancer – som programmet ska förebygga – ökat med 20 procent i landet de två senaste åren, skriver Regionala cancercentrum i samverkan på sin hemsida.

Ökningen är som högst i Örebro och statistiskt säkerställd för sju landsting. Inget av de tre största landstingen bidrar dock till ökningen.

Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention arbetar nu med att försöka hitta en förklaring till ökningen.