Mats Persson skriver i debattartikeln, som publiceras i Svenska Dagbladet, att »Resultatet spelar för liten roll i offentlig sektor idag. Det har för lite betydelse om en vårdcentral har nöjda och friskare patienter eller om en skola förbättrar elevernas studieresultat. I många fall blir det ingen skillnad för den enskilda medarbetaren eller arbetslaget som når sina mål jämfört med den som inte gör det. Därför är det nu tid för offentlig sektor, precis som många privata företag redan gör idag, att införa bonusar till medarbetare som når sina mål och förbättrar verksamheten i form av mer kunskap eller friskare patienter.«

Mats Persson skriver vidare att det bör finnas fler »karriärstegar« och att det ska finnas resultatmål men att »proffsen vet hur man ska nå målet«. Han vill därför att arbetet organiseras så att administrativt arbete som i dag utförs av akademiskt utbildade, görs av andra grupper.