Extern strålbehandling av hela bröstet efter bröstbevarande kirurgi minskar risken för lokalt återfall med två tredjedelar. Det vetenskapliga underlaget för att rekommendera intraoperativ strålbehandling som alternativ saknas, enligt SBU:s rapport. Mer forskning behövs.

Det material som SBU har granskat är underlaget för den senaste versionen av riktlinjer från brittiska National institute for health and care excellence (NICE) om behandling med Intrabeam, som är en metod för intraoperativ strålbehandling. Den studie som finns (TARGET) har inte kunnat visa att strålbehandling under operation har samma effekt som extern strålbehandling efteråt. Och SBU ställer sig bakom slutsatsen i dessa riktlinjer att Intrabeam inte ska införas som standardbehandling.

SBU påpekar dock att alternativ till extern strålbehandling behövs eftersom alla patienter inte vill eller bör få extern strålbehandling eftersom det innebär ökad risk för kardiovaskulär dödlighet och lungcancer. För sådana patienter kan det enda alternativet till extern strålbehandling vara att ta bort hela bröstet.

SBU skriver också att Svenska Bröstcancergruppen fortfarande bedömer att intraoperativ strålbehandling endast ska användas inom ramen för kliniska studier.