Kantar Sifo har för sjätte året i följd undersökt allmänhetens bild av svenska lärosäten. Årets undersökning visar att Karolinska institutet backar för andra året i rad, från 59 till 47 på en skala där 100 är utomordentligt anseende.

Enligt Kantar Sifo kan tappet förklaras av att Karolinska institutet fortfarande lider av händelserna kring Paolo Macchiarini.

– Det är inte alls bra att allmänheten har lågt förtroende för oss. Samtidigt var resultatet inte helt oväntat. KI har haft en mycket turbulent tid där Macchiarini-ärendet överskuggat universitets verksamhet och all den goda forskning och utbildning som äger rum här. Vi tar det här på största allvar och vårt fokus är att fortsätta att systematiskt arbeta vidare med åtgärder för att komma tillrätta med tidigare brister, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen i en kommentar på KI:s webbplats.

Högst anseende har Chalmers tekniska högskola följt av Kungliga tekniska högskolan och Lunds universitet.

Ta del av Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten här.