I kronor räknat ökade den totala kostnaden under det andra kvartalet 2017 med cirka 180 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Den totala kostnaden för andra kvartalet i år blev närmare 1,3 miljarder kronor.

I tre landsting har kostnaderna dock minskat jämfört med andra kvartalet 2016. Det gäller Region Skåne, Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland.

– I Östergötland har arbetet med att skapa en vård oberoende av inhyrd personal pågått längre och det har gett resultat. Att minska beroendet av hyrpersonal kräver långsiktigt arbete, säger Hans Karlsson, chef på SKL:s avdelning för vård och omsorg, i ett pressmeddelande.

SKL:s siffror visar också att kostnaden för inhyrda läkare inom psykiatrin totalt sett har minskat med en procent för andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period i fjol.

– Det är också inom psykiatrin man jobbat längst med frågan, vilken återigen visar att det krävs tid och uthållighet för att minska beroendet av inhyrd personal, säger Hans Karlsson.

Som Läkartidningen tidigare berättat pågår ett gemensamt arbete i Sveriges samtliga landsting och regioner för att senast den 1 januari 2019 bli oberoende av inhyrd personal i vården.

Läs också:

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016

Så ska beroendet av inhyrd personal elimineras

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin