Läkartidningen har tidigare skrivit om ett inslag i SVT där en barnläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna berättade om hur hon försökt återuppliva sent aborterade foster, med hänvisning till att barnet har laglig rätt att återupplivas.

Nu skriver sju läkare och en barnmorska vid Karolinska universitetssjukhuset med Mikael Norman, barnläkare och professor i pediatrik, i spetsen, på DN Debatt att det inte finns något stöd för det påståendet.

De anser att barnläkare som ägnar sig åt att återuppliva sent aborterade foster kränker både barnets och kvinnans rättigheter. Dessutom menar de att »kvinnans rättigheter vid sen abort måste ges företräde, både utifrån medicinsk etik och legal synvinkel. Något annat förefaller i dagsläget orimligt«, skriver de.

Som de ser det säger den lag som definierar vad som är ett barn inget om läkares skyldighet att påbörja eller avstå från återupplivningsåtgärder. Detta regleras i andra författningar, som till exempel den om livsuppehållande behandling, skriver de i debattartikeln.

De hävdar bland annat att prognos och nationella riktlinjer för extremt för tidigt födda inte utan vidare kan överföras till barn som visar livstecken efter en sen abort. Och att det är fel av barnläkare att i en akut situation överpröva beslutet om sen abort och agera som vid en spontan förlossning, om man med stor sannolikhet kan säga att barnet inte kommer att överleva utan oaccetabelt lidande och svåra skador.

Tidigare artikel:

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt