Bakgrunden till att Läkare utan gränser nu avbryter verksamheten med en av sina båtar ska vara att libyska myndigheter upprättat en sök- och räddningszon utanför Libyens kust dit tillgången för fartyg från humanitära organisationer är begränsad, samt att den libyska kustbevakningen utfärdat hot mot humanitära organisationer som verkar på internationellt vatten.

Enligt Läkare utan gränser har den italienska flottan dessutom gett besked om att den kommer att bistå den libyska kustbevakningen med att fånga upp migranter och skicka tillbaka dem till Libyen.

Nu befarar Läkare utan gränser att det kommer att bli fler dödsfall i Medelhavet och att fler människor kommer att fastna i Libyen.

– Den senaste utvecklingen utgör ytterligare ett oroande element i en alltmer fientlig miljö för livräddande räddningsaktioner. Europeiska stater och libyska myndigheter genomför en gemensam blockad som hindrar människor från att söka säkerhet. Detta är ett oacceptabelt angrepp på människors liv och värdighet, säger Brice de le Vingne, insatsansvarig på Läkare utan gränser, i ett pressmeddelande.

Nu begär Läkare utan gränser att de libyska myndigheterna följer skyldigheten att rädda nödställda båtar och att de tillåter att det sker på både internationellt och libyskt vatten.

Dessutom uppmanar Läkare utan gränser EU och italienska myndigheter att upphöra med åtgärder som tvingar människor att stanna kvar i krigsdrabbade områden.