En abort vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna drog ut på tiden och fostret kom ut levande i vecka 22, alltså när fostret kan betraktas som livsdugligt och i juridisk mening är ett barn.

Överläkaren Katarina Strand Brodd, som också är ordförande i Svenska neonatalföreningens etikgrupp, tog då beslutet att försöka rädda livet på barnet.

– När jag träffar ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det. Men efter ungefär tio minuter gav vi upp, säger Katarina Strand Brodd till SVT Nyheter.

Hennes agerande ifrågasätts dock av Andreas Herbst, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Han anser att det är fel att försöka rädda aborterade foster.

– Patienten har fått tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd, och avsikten är att hon inte ska bli förälder. Inte att åstadkomma en extremt för tidig förlossning där man sen försöker få liv i detta foster eller barn till varje pris, säger han.

Trots att Socialstyrelsens rättsliga råd tidigare slagit fast att aborter ska vara avslutade innan vecka 22 händer det att foster stöts ut levande i vecka 22. Rådets ordförande Göran Ewerlöf anser dock inte att läkaren gjorde fel som försökte rädda barnet

– Den situationen ska inte finnas att man gör en abort där det kan födas ett livsdugligt foster, men om situationen uppkommer så anser jag inte att läkaren har gjort något fel som försöker rädda det fostret, säger han till SVT Nyheter.

I en uppföljande artikel anser Göran Ewerlöf dock att den abortläkare som låter ett foster stötas ut levande i vecka 22 inte följer abortlagens bestämmelser.

Läkare försvarar sig med att den spruta med kaliumlösning som avslutar fostrets liv, och på så sätt förhindrar att fostret går över i graviditetsvecka 22, kan förvärra situationen för kvinnan och att man därför avstår från att ge den.

– Det här har vi diskuterat inom professionen och vi tycker inte att vi hjälper mamman genom att ge fostret en avlivande spruta. Tvärtom tycker vi att man då gör aborten ännu mer komplicerad, säger Magnus Westgren, senior professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet till SVT Nyheter.