Framför Läkarförbundets fastighet i Stockholm vajar regnbågsflaggan för att uppmärksamma den pågående Pridefestivalen. Foto: Annica Lundbäck

– Det är viktigt att Läkarförbundet deltar i paraden. För oss handlar det om att stå upp för lika rätt i samhället och vara med att stödja och driva frågor om lika rätt, både i arbetslivet och i samhället, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Hon konstaterar att Pridefestivaler i många länder möter ett stort motstånd, med både hot och risk för förföljelser.

– Vi kan kanske tycka att vi i Sverige har kommit långt, men vi har nog fortfarande mycket kvar att jobba med även här. Det är viktigt att vi som samhällsaktör är med och påverkar.

Paraden utgår från Kungsholms torg i Stockholm klockan 13 i morgon lördag. Fler organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till sjukvården som kommer att vara med är Vårdförbundet, Karolinska institutet, Södersjukhuset, Sveriges logopeder och SOS Alarm.

Annat som händer under Prideveckan är till exempel att nätverket Preventhiv – ett samarbete mellan hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting och frivilligorganisationer – erbjuder kostnadsfri testning för hiv och syfilis.

Läs också:

Föreningen homosexuella läkare ordnar Prideseminarium: »Patienterna är mer rädda för hiv än för Truvada«