Västra Götalandsregionen öppnade kön för assisterad befruktning i augusti 2016. Många anmälde sig och väntetiden för att få komma på ett första besök är nu cirka 3–4 år. Ännu har ingen kvinna genomgått behandlingen, uppger Dagens Nyheter.

Några extra resurser för dessa behandlingar har hälso- och sjukvården inte fått, enligt DN.

– Det behövs extra resurser, detta är ingen enkel behandling. Exempelvis behöver kvinnan genomgå en psykosocial utredning och vi behöver rekrytera fler spermiedonatorer. Då behöver vi också fler kvalificerade medarbetare, säger Ali Khatibi, chef för reproduktionsmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Efter sommaren kommer ett förslag om hur köerna till assisterad befruktning för både par och ensamstående ska kapas, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen till DN.

Stockholms läns landsting har erbjudit ensamstående kvinnor assisterad befruktning sedan årsskiftet. Kötiden är cirka 15–16 månader och i praktiken är det bara Karolinska universitetssjukhuset som utför behandlingarna. Ingen av de privata vårdgivarna som ansökt om att få utföra assisterad befruktning har ännu godkänts av landstinget, enligt DN.

I Skåne är kön för ensamstående lika lång som för par, cirka tre månader.

SKL:s riktlinjer för assisterad befruktning

Enligt Sveriges Kommuner och landstings riktlinjer ska landstingen ersätta sex inseminationer med donerade spermier eller upp till tre IVF-behandlingar med donerade spermier.

Kvinnan ska vara mellan 25 och 40 år. Frysta embryon kan återföras till kvinnans 45-årsdag.

Landstingsfinansierad assisterad befruktning erbjuds till ensamstående kvinnor som inte redan är vårdnadshavare till ett barn.

Assisterad befruktning

Definition enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:32: Assisterad befruktning är åtgärd som syftar till att på medicinsk väg befrukta ägg med spermier i eller utanför en kvinnas kropp.

I föreskrifterna anges vilka förutsättningar som krävs för att assisterad befruktning ska få genomföras.