1990-talets tro på marknadsmekanismer var naiv, enligt debattartikeln.

»Det som var tänkt att leda till lägre priser, bättre kvalitet och större effektivitet har visat sig ge det rakt motsatta. Styrsystemen är kostnadsdrivande och personalen ägnar sig i för hög utsträckning åt administra­tion, när de borde ägna sig åt brukarna eller eleverna«, skriver socialminister Annika Strandhäll (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Den psykiska arbetsbelastningen har ökat och i landstingen är sjukfrånvaron 60 procent högre än på arbetsmarknaden i stort, enligt artikeln. Oacceptabelt, enligt ministrarna, som säger att en bättre arbetsmiljö inom det offentliga är en ödesfråga för välfärden.

Artikeln har skrivits med anledning av att regeringen uppdragit åt Statskontoret att kartlägga hur statliga myndigheter involverar medarbetare från kommuner och landsting i sin statliga styrning. Uppdraget är en del av regeringens tillitsreform som syftar till att balansera den statliga styrningens behov av kontroll mot förtroendet för medarbetarnas kunskap och erfarenhet.

– Vi måste komma bort från detaljstyrningen i välfärden och ta tillvara på professionernas kompetens. I dag är det alltför svårt att styra utifrån kvalitet, i stället styr man ofta efter det som är lätt att mäta. De som jobbar i välfärden och nära medborgarna har ofta bäst kännedom om verksamheterna, därför ska de självklart involveras när nationella riktlinjer tas fram, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

– Regeringen prioriterar nu reformer för att välfärdens medarbetare och deras kompetens ska värderas högre. Vi vet hur viktigt inflytande över sitt arbete är som en grund för friska arbetsplatser, säger socialminister Annika Strandhäll i samma pressmeddelande.