Många svårt njursjuka patienter som skulle behöva en transplantation hänvisas i dag till dialys på obestämd tid eftersom de utvecklat antikroppar mot de flesta organ.

Men nu hoppas alltså forskare bakom sammanslagna fynd från tre fas 1–2-studier i Sverige och USA ha hittat ett sätt att ändra på det.

Totalt 25 patienter i Uppsala, Stockholm och Los Angeles förbehandlades med en läkemedelskandidat som baseras på IdeS, ett enzym som eliminerar så kallade IgG-antikroppar.

Enligt forskare på Akademiska sjukhuset är resultaten hittills lovande.

– Redan en timme efter injektionen är antikropparna borta och effekten varar upp till åtta dagar vilket ger helt andra möjligheter att transplantera, säger Gunnar Tufveson, professor och transplantationskirurg vid Akademiska sjukhuset och en av dem som står bakom studien, i ett pressmeddelande.

Hos 24 av de 25 patienterna i studierna bedömdes transplantationen som lyckad, vilket innebar att patienten hade blodgenomströmning i det nya organet direkt efter transplantationen.

En av patienterna drabbades av en akut avstötningsreaktion, men enligt forskarna hade det förmodligen att göra med antikroppar av annan sort än IgG.

Hos ytterligare tio av patienterna sågs också en antikroppsmedierad avstötning inom två veckor till fem månader efter ingreppet. Samtliga svarade dock på behandling. 

– Samtliga som genomgått behandlingen och transplanterats i Sverige har i dag en utmärkt njurfunktion. Vi ser heller ingen högre infektionsrisk än hos andra njurtransplanterade, vilket är glädjande, säger Gunnar Tufveson.

Forskarna betonar att resultat från multicenterstudier med fler patienter behövs innan preparatet skulle kunna komma ut på marknaden. Förhoppningen är dock att det redan om ett par år ska bli en rutinmetod och göra att fler patienter kan genomgå transplantation.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget Hansa Medical.