Läkartidningen och flera andra medier rapporterade i förra veckan om att en grupp personer orsakat tumult och stök vid Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Solna, dit skjutna personer förts för att få vård.

Nu skriver Dagens Nyheter, DN, att sjukhuset bestämt att all personal vid akutmottagningen alltid ska ha på sig larmdosor. Tanken är att larmet, som utlöser en ljudlig signal, ska användas för att snabbt påkalla hjälp från vakter och kollegor.

Enligt DN ser sjukhuset också över den juridiska möjligheten att ta bort efternamn på namnbrickorna för all personal utom läkare.

Enligt Anna Jansson, funktionsområdeschef för akutmottagningen i Solna är det dock inte första hand kriminella personer eller upprörda anhöriga som utgör det stora problemet gällande hot och våld mot personalen.

– Av de fall jag tittat på när det gäller akuten har ingen rört kriminella personer. Det reella hotet mot min personals säkerhet har inte varit stora grupperingar anhöriga utan patienter som är förvirrade och upplever verkligheten skevt, ­eller är påverkade av narkotika ­eller alkohol, säger Anna Jansson till DN.

Mikael Nilsson, specialist i internmedicin samt skydds- och klinikikombud vid akutmottagningen, är positiv till initiativen från ledningen.

– På Karolinska Solna har man nu en bra plan för att skydda personalen, exempelvis för att skydda rutorna och hur man evakuerar, så nu händer det grejer, säger han till DN.

Läs också:

SLF vill se åtgärder mot hot och våld

Tumult på akuten på Karolinska i Solna efter att en skjutits till döds

Akuten i Malmö låser nattetid

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«